اینترینگ ۷۵۵-۳۰

رنگ زمینه زرد

طرح گل های رز بزرگ سفید

از آلبوم های کاغذ دیواری شرکت پالاز

کاغذ دیواری اینترینگ

قيمت : 77,000تومان