پاپیروس ۲۳۷

نام محصول : پوستر دیواری پاپیروس ۲۳۷پپپا

مشخصات طرح : تصویر جنگل ، رود خانه و پل

ابعاد: طبق سفارش مشتری

کیفیت : بهترین نوع کاغذ و چاپ

کاغذ دیواری رها

قيمت : 55,000تومان