موجودی آلبوم کاغذ دیواری rose به اتمام رسیده است. در صورت شارژ مجدد به همکاران و نمایندگی ها اطلاع رسانی خواهد شد.