کاغذ دیواری پاپی مورد پسند علاقه مندان به طبیعت دارای طرح های زیبایی از سنگ ، چوب و گلهای نقاشی شده کلاس +A  (اتمام موجودی)