ارزان ترین کاغذ دیواری در مجموعه آلبومهای کاغذدیواری رها ، آلبوم کاغذ دیواری ایمپرس می باشد. بیش از شصت طرح متنوع که بیشترین آنها طرحهای ساده و راه راه مناسب اماکن عمومی تجاری و اداری می باشد . قیمت هر رول 56000تومان