ارزان ترین کاغذ دیواری در مجموعه آلبومهای کاغذدیواری رها ، آلبوم کاغذ دیواری ایمپرس می باشد. بیش از شصت طرح متنوع که بیشترین آنها طرحهای ساده و راه راه مناسب اماکن مسکونی ، تجاری و اداری می باشد . هر رول در زمان جشنواره به مدت محدودی 29 هزار تومان عرضه می شود