گلهای بزرگ ، پاپیون و پروانه از جمله مدل های این آلبوم هستند. مقاوم در برابر رطوبت ، عدم جذب لکه و چربی با روکش وینیل (عدم موجودی)