کاغذ دیواری کرانیکل گل های سرخ و آبی و تصویر طاووس ، سی و یک طرح جدید …. عدم موجودی.