کاغذ دیواری الفنت دریم مناسب اتاق خواب نوزادان با 6 طرح باغ وحش و انواع حیوانات ( زرافه ، شیر ، اسب آبی ، میمون ، پنگوئن ، گورخر ، پرنده و فیل )