تمام طرح های آلبوم کاغذ دیواری Velvet ( ولوت ) دارای دانه های بسیار ریز مانند رنگ متالیک می باشد. همچنین سطح کاغذ مانند بافت رشته های الیاف ابریشمی است