حباب زیر کاغذ دیواری پس از نصب کاغذ دیواری بر روی دیوار به دلیل هوا گرفتن و یا جذب متفاوت چسب در نقاط مختلف دیوار توسط گچ به وجود می آید.

معمولا با توجه به درجه هوا این حباب ها در عرض ۴۸ ساعت الی یک هفته بر طرف می گردد.

نکته مهمی که باید توجه کرد این است که به هیچ وجه حباب های ریز و درشتی که پس از نصب ایجاد می شود را با سوزن سوراخ و هوای آن را خالی نکنید.

 

حباب زیر کاغذ دیواری