اندازه گیری کاغذ دیواری

برای اندازه گیری کاغذ دیواری چه مواردی را باید در نظر داشته باشیم؟

قبل از اینکه به نحوه متراژ دیوارها اشاره کنیم به طول و عرض رول های کاغذی اشاره می کنیم.

بیشترین کاغذ دیواری که در ایران مصرف می شود رول های عرض ۵۳ و طول ده متری است که به کاغذ دیواری پنجاه سانتی معروف است.

علاوه بر این کاغذ دیواری های عرض ۷۰ و یک متری نیز کاربرد دارد.

برای اندازه گیری ابتدا نقشه آپارتمان را روی یک کاغذ ترسیم کنید. ( با جزئیات محل قرار گرفتن در و پنجره ، ستون ها و غیره )

سپس طول هر دیوار را جداگانه اندازه گیری و بر روی نقشه ترسیم شده منتقل می کنیم.

با توجه به اینکه اکثر منازل در ایران از بالای قرنیز تا زیر سقف در حدود ۲/۶۰ الی سه متر ارتفاع دارند هر رول کاغذ دیواری با طول ده متر به سه قسمت تقسیم می شود و باقیمانده کاغذ جهت استفاده در بالای در ، بالا و پایین پنجره و یا دیوارهای کوتاه مانند دیوار اپن آشپزخانه و یا آرک استفاده می شود.

پس از اندازه گیری در صورتی که قصد دارید کاغذ دیواری با عرض پنجاه سانتیمتر تهیه کنید هر یک و نیم متر یک رول ، برای کاغذ دیواری عرض ۷۰ سانتیمتر هر دو متر و ده سانتی متر یک رول و برای کاغذدیواری های رول عرض یک متری هر سه متر دیوار یک رول کاغذ دیواری مورد نیاز است.

در قسمتهایی که ارتفاع سقف کوتاه است مانند راهروها و یا دیوار راه پله، اگر کاغذ دیواری مصرفی از نوع ساده و یا راه راه باشد می توان رولها را به چهار قسمت تقسیم کرد.

با توجه به موارد فوق به راحتی می توانید علاوه بر مشخص کردن تعداد رول های مصرفی کاغذ دیواری ، هزینه تقریبی خرید کاغذ دیواری را نیز برآورد کرد.

کافی است برای محاسبه قیمت ، تعداد کاغذ به دست آمده را در قیمت حدودی کاغذ دیواری ضرب کنید تا قیمت نهایی کاغذ مشخص شود.